آنالیز مقاله

بهینه سازی موتور های جستجو

آنالیز مقاله

متن مورد نظر خود را در قسمت پایین کپی کنید.توضیحات

ابزار بازنویسی مقاله برای اسکن کلمات موجود در محتوای سایت که امکان جایگزین شدن با کلمات هم معنی را دارند، به کار می رود. تمام کلماتی که با کلمه هم معنی جایگزن شده اند، به صورت رنگی برجسته شده و در متن نشانه گذاری می شود. می توان با کلیک کردن بر روی هرکدام از کلمات، آنها را به شکل اصلی خود برگردانده، کلمه مورد نظر را جایگزین و یا سایر واژگان پیشنهادی را مشاهده کرد.

ابزار بازنویسی مقاله، ظرفیت تولید محتوای با کیفیت را دارا می باشد. این ابزار، بیش از 500.000 کلمه را دارا می باشد. با استفاده از این ابزار آنلاین، می توان مقالات نوشته شده را با کلمات و عبارات بهتر بهینه سازی کرد. همه نویسندگان زمانی را پیش رو داشته اند کهدت بسیاری را به دنبال کلمه هم معنی مناسب در ذهن خود جستجو کرده و حتی اگر این معادل را یافته باشند، اما زمان بسیاری از آنها گرفته شده است. بنابراین این ابزار می تواند علاوه بر پیشنهاد کلمات بهتر، در وقت شما نیز صرفه جویی کند.

در ادامه، برخی از ویژگی های این ابزار است که هنگام استفاده از آن برای بهینه سازی موتورهای جستجو می بایست به آنها توجه کنید.

  • ایجاد مقاله های با کیفیت. به این معنی که شما نیاز به نقطه نظر یا موضوع منحصر به فردی دارید. اطلاعات ارائه شده می بایست برای همه افراد ارزش خوانده شدن داشته باشد. هنگامی که این کار را انجام دهید، دیگر امکان اینگیجمنت هیچکدام از نرم افزارها با محتوای شما ممکن نیست. بنابراین، سعی کنید بهترین محتوایی که توانایی نوشتن آن را دارید درج نمایید.
  • پیشنهاد می شود که در زمان استفاده از این ابزار، کاملاً تمام دقت خود را به خرج دهید. زیرا امکان دارد کلماتی توسط ابزار جایگزین شده باشد که هیچگونه همخوانی با محتوای شما نداشته باشد. بنابراین اگر مشاهده کردید که نتیجه ارائه شده توسط ابزار مناسب متن شما نبوده و معنی صحیح را منتقل نمی کند، می توانید بازنویسی را مجدداً آغاز کرده و کلمه مناسب تری را بیابید.
  • همچنین پیشنهاد می شود که تمامی نتایج ممکن برای کلمات مورد نظر خود را در ابزار مشاهده کرده و سپس نتیجه گیری کنید.


تورهای مسافرتی و تفریحی
www.kishagency.ir
طراحی سایت ، بازاریابی اینترنتی
www.dosite.ir